Gudd mårnin!

Så var me på plass!

Snøfall og vind, men då me kom ner te Godalen vart det stjerneklårt og

flott!

Ein god del ender i sjøen, men dei fekk ikkje fred for sjøbadarane, sjølv om me gjerne

ville ha dei i sjøen..

Litt klebytte må tel..

Idag kunne me melde om 5,4 i sjøen og 2 på land, men Ina, Gry, Sten og underteikna

kan berre melda om god stemning rundt bordet.

Stjerneteikn vart samtaleemne idag..

Her vert Cassiopeia studert..

og så var det vidare til arbeid!

Ha ein fin dag!

🙂 Svein Egil