Ja, så var det gått ett år og på tide med ei ny samling

av sjøbadarane i Godalen.

Det sjølvoppnevnte styret (erkeenglane) hadde sendt ut forvarsel om samling og brukt

nokre minutt på eit styremøte, der dei kort sette opp punkter til

kveldsorden.

Badevaktane vart utfordra til ordstyrar og Bente (Storhaug Øst) trådte fram og tok

kjevlen i si hand.

Karen si Thai-suppa vart servert av Karen sjølv, og det vart raskt eit taland bord.

Mange hadde noko på hjarta og fekk fri seg frå si byrde.

Det var tydeleg at det gjorde godt.

Innimellom vart det lagt opp til kort pausar og utlufting.

Marianne hadde dikta eigen song til foreningen, og den vart repetert kvar heile time.

(Kjem tilbake til teksten.)

Valg av styre vart avlyst av styret, og Astrid valgte seg sjølv til varamedlem.

Johanne fekk tildelt dobbelt æresmedlemsskap, tufta på særs ærbødig tilnærming

på tema: Dessert. Og den slo jo godt an (som vanleg).

Tematur til Jelsa vart dagsett til helga 4.-6. februar. Sett av tida.

Det kan rapporterast om god stemning utover kvelden, og

alle vel heim!

Takk for årets samling!

🙂 Svein Egil