Lørdag 10.april og ryddeaksjon..

Litt etter skjema med bloggingen, men jeg tar det igjen.

Ein kjempedag, både for tur, bad, strandrydding og grillfest!

Gjengen rundt med turstien var av sedvanlig størrelse, men i Godalen strauma det til fra fleire kantar!

Rekna til saman 16 badarar i sjøen, men såg at eg i iveren hadde rekna ein badar for mye.. Besøk av Susanne og Rasmus frå Danmark var jo også svært hyggeleg, og ikkje minst at Turid og Marianne, samt Maren, var å sjå i badegjengen..

Tempen denne morgonen var 7,1 i sjøen og 8 på land.

Sol og vårstemning prega gjengen då me før badet tok for oss badestranda, samla inn skrot og anna og fekk kosta litt av underlaget. 7 sekker stod igjen til avhenting då me såg oss svette nok til eit bad!

Bordet vart som sedvanleg dekka og det sosiale preget auka på..

Stor enighet om at ein slik dag var det klart for grilling og feiring, så me var klart enige om samling i Godalen denne kvelden.

I Emmaus var det også markering, så fleire tok turen dit.

Kveldsstemning:

Fiina veret og ein flotte dag!

🙂 Svein Egil