Hipp hipp…

Medan Jorunn og eg var i Lübeck på langhelgstur, kom det eit
begeistrande bilde frå Godalsgjengen.

Som me ser så er det høg glasføring!

Turid feira sin doktorgrad ( Gratla Turid, me e imponerte).

Temperaturen var høg, men i vatnet låg den nok rundt 7-8 grader.

🙂 Svein Egil