God stemning….

ser det ut til, då eg får tilsendt dette bildet frå badegjengen i Godalen, laurdag 31.oktober.

Eg er på Jelsa, men dette syner kor bra dette funkar. Alltid nokon av gjengen som badar
heile året i Godalen. Kva var tempen Gry??

Takk for helsing!

No gler eg meg til onsdagsbad!

Fullmåne og etter vermedlinga: Storm frå syd-ost…

🙂 Svein Egil