Guddagen igjen!

Flott å treffa så mange gilde sjøbadarar ein morgon i oktober.

God stemning både på sjø og land!

Tempen denne laurdagen er på
9,9 i sjøen og 10,2 på land.

Denne helga snur me klokka mot sommar!

No forstår eg kvifor…

Det er fordi me sjøbadarar skal få med oss endå nokre
morgonbad i soloppgang!

;-} Svein Egil