Morn!

Flott morningar for tidå!

Klårt og kaldt – og turt..

Det e så ein kan bli vane med det!

Nuvel.. Fullmånen lyser over badeenglar i sjø.. om den ikkje var gjømt bakom

tretoppane i vest.

Me opnar frå den sedvanlege vinkelen. Gryning i aust.

Glassklåre badedamer te bad og løye.

..og stemningen e ikkje dårlegare på mannehøgda.

I dag 4,1 grader i sjøen, og glassklårt vatn. Det e så ein kan vakna av mindre.

Dag hadde med seg sjokolade frå Sjokoladepiken som no er gjenopna i Kirkegata!

Noko me alle er glade forsmiley.

Chillisjokolade med hint av både det eine og det andre.

Nam..

I sør er det endå myrkt.

Men i aust..Gry(r) dagen!

10 sjøbadarar takkar for seg!

Ha ein fin dag!

Me badast!

smileySvein Egil