Javel..

Rapport frå onsdagsbadet
på årets 29.dag, uke 5, 336 dager igjen
til neste 1.nyttårsbad.

Framleis mørkt som natta, men med eit lite skimt av land på andre sida av Gandsfjorden.

Denne dagen var det til avveksling heller vindstille, litt uvanleg for oss forblåste sjeler.

Me såg litt forvirra på kvarandre der me samla oss, og meinte alle at noko var endra, og det var ikkje feil.

8 badarar vart fort blaute og det våta vart målt.
5,9 grader denne morgonen.

Teoriane rundt variasjon i målingane varierte, men konklusjonen vart at vind i overflata vekar klart inn på temperaturen.

Og så samling rundt stormlykta.

Dag hadde fyllt år søndag, så herved.. GRATLA!

Det er verkeleg mørkt på denne årstida. Det merkast..

Og sjølv om diskusjonen rundt bordet sit laust, så tar alt ei ende, også
onsdagsbadet!

Me badast i februar!

smileySvein Egil