Guddagen!

Ka du trur?

Sola har snudd!

No er me igang med nytt semester og mørkare tider.

Berre for å gje litt trøyst!

Sjøl om det blei ein sein vår, så er det grønt rundt oss så det monnar.

Litt forseinka, men likavel..

Fyssta bildet er det sedvanlege, men merk deg at det er sjeldan fjære sjø.

Ikkje ofte ein kan spasere tørrskodd under brua.

Meir strand å boltra seg i og lengre å gå for å dukka seg i strandkanten.

Noko som medførte at det vart bading ved trappa i dag.

Svier i sjøen, så det var greitt at det kunne observerast frå stupebrettet. Klåre

rettleiingar. Venstre– rett fram– stopp.

13,7 grader i sjøen og 5 blide morgonbadarar som tok del i bad og diskusjonar…..

Tid for det gode liv.. ser at Italia lokkar nokre, Danmark, Spania, Austlandet..

Her vert det Ryfylke og Jelsa/Nyvoll som står i hovedprogrammet.

Kjekke tid og me gleder oss!

Astrid plukka med seg ein kvist med hylleblomst.

Eit godt tegn på at sommaren er her.

Saft, syltetøy, i pannekakerøra, vin, dram..

Smatt..

Eg må gå!

Me badast!

:-)Svein Egil