Jeg velger meg april!

av Bjørnstjerne Bjørnson


“Jeg velger meg april

I den det gamle faller,

i den det ny får feste;

det volder litt rabalder,-

dog fred er ei det beste,

men at man noe vil.

Jeg velger meg april,

fordi den stormer, feier,

fordi den smiler, smelter,

fordi den evner eier,

fordi den krefter velter,-

i den blir somren til!”

Treng me seia meir!!

5,4 grader i sjøen, 5,3 på land og 18 smilande sjøbadarar

på plass, saman med 2 svoltne svaner.

Noko i emning..

Me badast!

smileySvein Egil