Goddagen sjøbadar!

Me er i rute.

Våren er undervegs..

Berre minus3,3 grader i vårlufta denne morgonen.

Våryre som me er aular me fram frå hus og holer.

Me vil til havs…

og

så er me på plass i vår dal…

og sjå, før me veit ordet av det dreg me oss uti og or, i ein einaste bevegelse.

Nokre med prustande hyl, andre med seige tak.

Me er ulike, som englar og demonar, eg meiner dragar..

4,3 grader i sjøen.

Jo, definitivt eit godt vårteikn.

Med fjære sjø og stille hav som kulissar sett me oss ned rundt eit nysnekra bord.

Der ein kvar detalj vert lagt merke til..(vanskeleg å skru opp for driftige adhd-hender..)

Etter at den fysste turken er unnagjort er det samling rundt vidunderet..

Jo, dette er godkjent.

Frå fjern og nær kjem det tikkande meldingar om fråver og anna.

Ein rekk ikkje alt i ein god kvardag.

Det vert mange ordspill som:

Det gjeld å dra(ga) seg ut or senga.Når dagen Gryr.

Gry har Draget…

Det var eit jysla Dragsug i dag..

I det heile ein god, laus stemning som tyder på ein ting:

Eit sjøbad gjer svært godt for humør og psyke..

Ha ei fin påske frå meg.

Ha eit flott palmebad!

Me badast!

smileySvein Egil