Guddagen badarar!

Sten melder om 8 sjøbadarar på laurdag og 12,5 i sjøen.
Kjønnsfordelinga var 50/50, noko som er svært uvanleg i alle høve.

For dei som fylgjer med i media har eg ei spesiell oppfordring til morgendagens morgenbad.

Er det på sin plass med eit venuspassasjebad? Neste anledning til eit slikt bad er
2117.

Då stiller me til bad kl. 0600 Me har då tida fram til ca. 0635 til å sjå og foreta eit bad til ei slik anledning.

Venuspassasjebad! Once in a lifetime!

Me badast!

smiley Svein Egil