Guddagen igjen!

Masse vind og kuldegrader stoppar ingen sjøbadar.

Kolonnekjøring opp til Godalen, der Gry alt var skremt ut, dvs.

alt på plass då me kom snoflande ned.

Astrid kom også, så me hadde akkurat nok plass til

alle under takufså.

Litt kjølig trekk også for fotograføren

men me tok oss godt inn.

Melding i dag: 2,6 i sjøen og minus 1,9 på land. 6 badarar i sjøen.

Godt med litt Qigong-øving for å få opp varmen i dei ytre ektremitetane idag.

Kalde vind, men du så godt det gjorde.

Dagen er igang!

🙂 Svein Egil